Mobihel > Napake
 • Povečaj razmak med vrsticami
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Natisni

Napake


Pri vsakdanji uporabi premazov včasih prihaja do napak, ki niso vedno posledica slabše kakovosti, ampak pogosto nastanejo zaradi nezadostnega poznavanja materialov, njihove nepravilne uporabe, aplikacijskih pogojev in aplikacijske tehnike. Zelo pomembno je, da znamo analizirati take napake, določiti vzrok in najbolj pomembno - znati preprečiti vzrok in popraviti napake.
Ta priročnik vam bo pomagal, da boste to dosegli. Poskusili smo čim bolj jasno predstaviti najpogostejše napake pri lakiranju, določiti vzroke ter predvsem dati navodila za njihovo preprečitev.
 

KITANJE
LAKIRANJE PREDLAKOV
DVO- IN TROSLOJNO LAKIRANJE

Vzroki in preprečevanje napak pri kitanju

Sušenje  
Vzroki:
 • dodano premalo trdilca
 • visoka zračna vlaga, ki lahko poleg slabšega sušenja povzroča tudi polnjenje papirja
 • material usiha
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti kitanje po navodilih
Madeži v pokrivnem premazu  
Vzroki:
 • preveč trdilca v PE kitu
 • preslabo vmešan trdilec v PE kit
   
Preprečevanje:
 • preveriti dodatek trdilca
 • dobro premešati
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti kitanje po navodilih
Luknjice  

 

Vzroki:
 • nepravilno kitanje (prisotnost zraka ali debeli sloji)
 • podlaga ni dovolj presušena
 • pretanek sloj predlaka
   
Preprečevanje:
 • z lopatico večkrat potegnemo po istem mestu, da iztisnemo zrak
 • če kitamo v večjih debelinah, moramo nanesti več tanjših slojev
 • dobro presušiti podmateriale
 • pore dobro obrusiti ali pokitati
 • PE kit vedno izolirati pred nanosom pokrivnega premaza
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti kitanje po navodilih
Sledovi brušenja  
Vzroki:
 • brušenja kita z neustreznim (pregrobim) brusnim papirjem
 • brušenje starega lakiranja z neustreznim (pregrobim) brusnim papirjem
   
Preprečevanje:
 • uporabiti brusni papir predpisane granulacije
 • zabrusiti grobe rise s finim brusnim papirjem
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti kitanje
nazaj na vrh

Vzroki in preprečevanje napak pri lakiranju predlakov

Tvorba mehurčkov  

 

Vzroki:
 • prekratki časi odzračevanja med sloji
 • predebeli nanosi predlaka
 • ostanki vode od brušenja v kotih, robovih, pregibih in pod okrasnimi letvami
 • trdota vode za brušenje je previsoka
 • onesnažen komprimiran zrak
 • previsoka zračna vlaga (nad 80 % pri 2K materialih)
 • tvorjenje kondenza zaradi temperaturnih nihanj

Preprečevanje:
 • odzračevanje med sloji min. 10 min./20°C
 • enkraten nanos max. 80µm pri HS predlaku in max. 40µm pri MS predlaku
 • po možnosti vedno odmontirati sestavne dele
 • skrbno izpihati
 • ne pustiti, da se ostanki vode od brušenja posušijo, moramo jih obrisati
 • komprimiran zrak mora biti suh in čist
 • izogibati se tvorjenju kondenza, stalna temperatura in vlaga

Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti lakiranje predlaka po navodilih
Sledovi brušenja v pokrivnem premazu
 

 

Vzroki:
 • brušenje predlaka z neustreznim (pregrobim) brusnim papirjem
 • brušenje z neustreznim (pregrobim) brusnim papirjem po starem lakiranju
 • nezadostna izolacija kita pred nanosom pokrivnega emajla
 • prenizka viskoznost pokrivnega emajla
   
Preprečevanje:
 • uporabiti brusni papir predpisane granulacije
 • zabrusiti grobe rise s finim brusnim papirjem
 • kitana mesta dobro izolirati s predlakom
 • upoštevati predpisane viskoznosti pokrivnih emajlov
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti lakiranje predlaka po navodilih
Slab oprijem na podlago  

 

Vzroki:
 • slabo pripravljena podlaga, sledovi maščob, prstni odtisi, prah
 • uporaba materialov, ki niso primerni za določene vrste pločevin
 • redčenje materiala z neustreznim (neoriginalnim) redčilom
   
Preprečevanje:
 • dobro očistiti površino pred lakiranjem
 • vedno preveriti, kateri material se lahko nanaša na določeno vrsto pločevine
 • uporaba predpisanih redčil
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti lakiranje predlaka po navodilih
 • paziti na pravilno izbiro 2K predlaka glede na podlago
Natapljanje podlage  
Vzroki:
 • nepresušeno, neutrjeno staro lakiranje
 • prevelike debeline nanosov starega lakiranja
   
Preprečevanje:
 • upoštevati predpisane čase sušenja
 • upoštevati predpisane debeline nanosov premaza
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do pločevine in ponoviti lakiranje predlaka po navodilih
nazaj na vrh

Vzroki in preprečevanje napak pri dvo- in troslojnem lakiranju

 Oblačenje  
 

 

Vzroki:
 • neustrezna aplikacijska tehnika (šoba, tlak)
 • prekratek čas odzračevanja
 • uporaba neustreznega redčila
 • površina, ki jo lakiramo nima ustrezne temperature (prehladna ali pretopla)
   
Preprečevanje:
 • uporaba predpisane aplikacijske tehnike
 • uporaba predpisanega redčila
 • zagotoviti ustrezno temperaturo prostora in površine, ki jo lakiramo (18 – 20˚C), in max. vlago 40 – 60%
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do predlaka in ponoviti lakiranje Baze po predpisih
 Odstopanje barvnih nians  

 

 Vzroki:
 • neupoštevanje predpisanih pogojev za aplikacijo (šoba, pritisk, odaljenost pištole)
 • nepravilna tehnika brizganja: premokro, presuho, nekritno
 • površina poškodovana zaradi vremenskih vplivov ali uporabe neprimernih sredstev za čiščenje
 • odstopanje pri serijskem lakiranju
 • pred uporabo slabo premešana Baza
   
Preprečevanje:
 • upoštevanje predpisanih pogojev aplikacije
 • brizganje »na prehod«
 • toniranje pri delnem lakiranju
 • pred uporabo dobro premešati Bazo
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do predlaka in ponoviti lakiranje Baze po predpisih.
 Kraterji  
   Vzroki:
 • ostanki voska, maščob, silikona
 • komprimiran zrak onesnažen zaradi ostanka kondenza ali ostankov olja
 • uporaba silikonskih polirnih sredstev ali sprayev
 • pred lakiranjem nezadostno očiščena površina
   
Preprečevanje:
 • pred pričetkom lakiranja površino zelo skrbno očistiti z MOBIHEL Antisilikonskim čistilom low VOC ali MOBIHEL HYDRO Čistilom
 • redno vzdrževanje izločevalcev olja in vode (filtrov)
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do predlaka in ponoviti lakiranje pokrivnega premaza po predpisih
 Stekanje  
 

 

Vzroki:
 • neprimerna viskoznost HYDRO Baze
 • prevelika debelina HYDRO Baze
 • neprimerna brizgalna pištola (šoba), tlak
 • prehladen material, podlaga ali prenizka temperatura v prostoru
 • uporaba neprimernega redčila
   
Preprečevanje:
 • upoštevati tehnična navodila za uporabo
 • uporabiti primerne pištole
 • ogreti objekt in material na sobno temperaturo +20˚C
 • uporaba predpisanega redčila
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do predlaka in ponoviti lakiranje Baze po predpisih
 Matiranje (padec sijaja)  
 

 

Vzroki:
 • prevelike debeline nanosov MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvnega laka low VOC (več kot 2 nanosa)
 • prevelika zračna vlaga
 • natapljanje podlage
 • napake v trdilcu – trdilec reagiral z zračno vlago
 • vlaga v komprimiranem zraku
   
Preprečevanje:
 • upoštevati tehnična navodila za aplikacijo materiala
 • po uporabi dobro zapreti dozo s trdilcem
 • zagotoviti zadosten dovod svežega zraka (pri sušenju)
 • upoštevati čase sušenja
 • uporaba predpisanega trdilca
   
Poprava nastalega defekta:
 • obrusiti do predlaka in ponoviti lakiranje MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvnega laka low VOC po predpisih
 • preveriti kvaliteto trdilca – biti mora bister, brezbarven, lepo tekoč, brez kakršnihkoli plavajočih delcev.
nazaj na vrh